СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ…

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАПРЕДЪКА ПО НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местен бизнес на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ на конференция за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода ЛИДЕР.

На събитието ще бъдат отчетени резултатите, свързани с нейното изпълнение.

Събитието ще се състои на  16.11.2022 г.  от 10,30 ч. в Ритуалната зала на Община Червен бряг, находяща се в НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1908“ – гр. Червен бряг. 

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Покана

График на провеждане

Дневен ред