„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

През м. Октомври 2022 г. екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ организира и проведе 6 еднодневни работни информационни срещи в населени места попадащи в територията на МИГ, на които бе представена информация относно дейността на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, постигнатите резултати до този момент, свързани с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие, ред и начин на оценяване на проектни предложения, критерии и методика за оценка на проектни предложения, ред за оценяване, както и добри практики от вече реализирани проекти в други МИГ от страната и Европейския съюз.

viber_image_2023-01-26_17-26-04-969В срещите взеха участие 79 представители на публичния и неправителствен сектор и местен бизнес.