ФЕСТИВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО И МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

 

На 26 юни 2022 г. в Градска градина – гр. Червен бряг се проведе традиционния Фестивал на плодородието и местната идентичност, организиран от Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, културното и природно материално и нематериално наследство, както и да даде възможност на местните производители да представят и популяризират продуктите си.

По време на фестивала, в обособен офис на открито екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ предостави подробна информация на жителите и гостите на Червен бряг за дейността на МИГ, мерките включени в стратегията и възможностите за кандидатстване с проекти.

Фестивалът бе официално открит от д-р Цветан Костадинов – председател на Управителния съвет и кмет на Община Червен бряг и стартира с детски празник с участието на деца от ДГ „Зора“ и ДГ „Бодра смяна“ от гр. Червен бряг. Специален гост на празника бе нашият съгражданин Карлос Насар – световен шампион по вдигане на тежести, който връчи грамоти и награди на участниците.

Най-атрактивната част от събитието бе изложението на местни производители, занаятчии, творчески личности и читалища от територията на двете общини – Червен бряг и Искър, на което бяха представени традиционни за района местни ястия, земеделски продукти и сувенири. Интересът към събитието бе много голям и то бе посетено от стотици жители и гости на града и района. За доброто настроение на всички присъстващи, се погрижиха фолклорни танцови и певчески състави от местните читалища и духов оркестър, които представиха богата фолклорна програма.

Фестивалът на плодородието и местната идентичност е четвъртото мащабно събитие организирано от Сдружението, в което се включиха над 300 участника.

Събитието е проведено в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“