„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ – ПОДПИСАНИ НОВИ ДВА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 г. КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

header

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

ПОДПИСАНИ НОВИ ДВА ДОГОВОРА

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 г.

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 21 декември 2020 г., председателят на Управителния съвет на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – д-р Цветан Костадинов подписа с Управляващия орган нови два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Проектите са на обща стойност 607 259,18 лева. С двата проекта, общата стойност на сключените до момента договори по ОПИК е 1 682 049,57 лева.

Проектът на „СИМА-МА“ ЕООД е на стойност 218 934,18 лв., от които 197 040,76 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 21 893,42 лв. – собствено финансиране.

Предприятието е специализирано в производството, монтажа, поддръжката и ремонта на съоръжения за бетонови стопанства (бункери, силози, смесители, везни, управления, резервни части и др.). Целта на проекта е чрез внедряване в производствения процес на най – модерното технологично оборудване за обработка на метали, да се засили конкурентоспособността и експортния потенциал на фирмата.

 

rbt

Вторият договор е с бенефициент „ЕНЕРГИЯ 2001“ ЕООД. Проектът е на обща стойност 388 325,00 лв., от които 349 492,50 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 38 832,50 лв. са собствено финансиране. Със средствата ще бъде закупено ново производствено оборудване: многофункционален манипулатор, резбонарезен струг с уред за валцоване на канали, елетрическа резбонарезна машина, акустично устройство за откриване на течове в тръбопроводни системи, електро-хидравлична тръбоогъваща машина, заваръчен модул, дигитална инспектираща система, електрическа ножична платформа, инверторен генератор и електрическа платформа тип „вертикална мачта“.

rbt

До този момент общата стойност на подписаните договори по Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е в размер на 3 144 641,57 лева.

Екипът на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ пожелава успешна реализация и отчитане на проектите!