„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ ПРОВЕДЕ ЧЕТИРИ ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

От 20 октомври до 23 октомври 2020 г. местни лидери на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ се включиха в обучения за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие.

88069217_1620132604794675_7886293458560745472_oСъбитията бяха организирани и проведени в четири населени места на двете общини – Червен бряг и Искър. В с. Глава – на 20.10.2020 г., в с. Сухаче – на 21.10.2020 г., в гр. Искър – на 22.10.2020 г. и в с. Староселци – на 23.10.2020 г.

IMG_1679В обученията се включиха 64 представители на публичен, нестопански и стопански сектори.

IMG-1dd6283e044f6b5fe92f47e8b92f8691-VДейностите са в изпълнение на Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

IMG-ee8290910352c9ff155cf29310bab810-V