СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ В ГР. ИСКЪР

 

Екипът на „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, кани всички представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местен бизнес на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ на втора за 2020 г. конференция за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Събитието ще се състои на  06.10.2020 г. от 10,30 ч. в Заседателна зала на Община Искър. 

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Покана

График на провеждане

Дневен ред