ПРАЗНИК НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ „10 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО“

На 26.09.2020 г. в Градска градина – Червен бряг се проведе първия празник на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Събитието бе уважено от г-н Пламен Тачев – народен представител, които приветства екипа на МИГ, жителите и гостите на община Червен бряг. 

Д-р Цветан Костадинов – председател на Управителния съвет на МИГ и кмет на Община Червен бряг официално откри празника.

1Празничната програма започна със занимателни игри, много музика и арт работилница на открито за най-малките жители, които рисуваха и изработваха фигури от глина на тема „Моят роден край“.

32В специално монтирани шатри в градската градина бяха изложени местни традиционни за червенобрежкия край ястия, които всички гости имаха възможност да опитат. Част от тях бяха приготвени с продукти, любезно предоставени от местни земеделски производители. В изложението се включиха местни производители на хляб и хлебни изделия, производители на пчелен мед и пчелни продукти, творци на изкуството и занаятите.

Голям интерес предизвикаха ястията от прочутия „Реселешки воден лук“, произведен от ЗП Атанас Атанасов.

945678

13101112Демонстрация на необичайна скулптурна техника представи нашият съгражданин – скулпторът Марин Вардолов – Мичо, сътворил една от забележителностите на Лопушанския манастир – скулптурата на Св. Йоан Предтеча от гигантска секвоя.

Богатата фолклорна програма на местни самодейни групи и изпълнители даде възможност на гостите на празника да се насладят на красотата на българския фолклор, характерен за района.

161715По време на празника бе проведена и Дискусия  на тема „10 години Местна инициативна група“ с фотоизложба.

Празникът завърши с ревю на местен производител на дамски облекла и богата естрадна програма, в която участваха местни поп изпълнители, певицата Антония Маркова, група „Диана Експрес“ и атрактивните и невероятни танцьори от „Boriana Dance & Entertainment“ с тяхното приказно светлинно шоу.

181920Всички гости и участници получиха информационни и рекламни материали.

 

Екипната работа на Колективния върховен орган, Колективния управителен орган и екипа за управление на Местната инициативна група е основа за успех!

Нека си пожелаем ползотворна работа и бъдещи успехи в отговорната цел, която сме си поставили – устойчиво развитие на територията на двете общини Червен бряг и Искър.

Събитието се проведе в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“