„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ЕДНОДНЕВНИ РАБОТНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПРЕЗ М СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Екипът на МИГ кани всички заинтересовани страни на организираните в периода 28.09.2020 г. – 30.09.2020 г. 3 работни информационни срещи, както следва:

  • На 28.09.2020 г. ви очакваме в гр. Червен бряг – офис на МИГ, ул. „Търговска“ № 1;
  • На 29.09.2020 г. ще посетим с. Девенци, Клуб на пенсионера;
  • На 30.09.2020 г. – с. Лепица, Клуб на пенсионера

На работните информационни срещи ще може да получите информация относно дейността на Местната инициативна група и постигнатите резултати до този момент, свързани с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Ще бъдат представени добри практики от вече реализирани проекти в други МИГ от страната и Европейския съюз.

Събитията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение №РД 50-50/02.07.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.“.

ГРАФИК – ИНФО СРЕЩИ – септември

ПОКАНА – ИНФО СРЕЩИ – септември

Дневен ред – 28.09.2020 -Червен бряг

Дневен ред -29.09.2020 – Девенци

Дневен ред -30.09.2020 – Лепица