Поради COVID-19 се преустановяват консултациите в офиса на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Съобщение