ЕКИПЪТ НА МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ЛИДЕР УЧАСТВА В ШЕСТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИДЕР/ВОМР

В периода 22 – 24 октомври 2019 г.  в гр. Разлог се проведе шестата международна конференция „Сътрудничество-инструмент за промотиране на местното развитие“ по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие.

Конференцията бе официално открита от министър Десислава Танева и Васил Грудев – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – РА.

IMG_20191023_163042В събитието взеха участие представители на местните инициативни групи от България и Европа, на Европейската селска мрежа, Европейската ЛИДЕР асоциация, Държавен фонд „Земеделие“ и представители на оперативните програми, финансиращи подхода „Водено от общностите местно развитие“, които обмениха идеи и добри практики за бъдещето на подхода ЛИДЕР след 2020 г.

IMG_20191023_183325Михаел Пилке от Главна дирекция Земеделие на Европейската комисия заяви в своята реч:

„Фокусът вече се променя към по-висока ориентираност към резултата. Това ще даде по-голяма гъвкавост на страните-членки. По-голяма свобода ще имат МИГ-овете при подбора на партньорите и проектите. Взета е предвид и нуждата от авансово финансиране, както и възможността за улеснено финансиране. Стоим категорично зад идеята за ползване на много фондове. Създаване на фонд LEAD – контактна точка, където МИГ-овете да си подават проектите.“

По думите на Пилке има място за подобрение на сътрудничеството между министерства, администрацията и бенефициентите. Много администрации все още се колебаят да дават пълномощия на МИГ-овете.