СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ проведе две еднодневни конференции за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода на територията на общините Червен бряг и Искър

На 24 септември 2019 г. в Ритуалната зала на гр. Червен бряг и на 25 септември 2019 г. в зала № 3 на НЧ „Ламби Кандев 1893“ – гр. Искър се проведоха еднодневни конференции за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода на територията на общините Червен бряг и Искър.

DSC_0080

70983840_2552759264770310_6393401378097594368_oНа събитията бе представена одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – цели, бюджет, финансиращи програми. Потенциалните бенефициенти получиха информация за Подхода „Водено от общностите местно развитие“ в периода 2014 – 2020 г., както и възможности за кандидатстване по мерки от стратегията.

DSC_0081В конференциите взеха участие общо 139 представители на местен бизнес, неправителствен сектор, представители на публични институции и физически лица.

70699651_2552759254770311_5102502666127278080_o