Вътрешни правила за взаимодействие на екип, УС и ОС