Контакти

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Търговска“ № 1
Телефони за контакт:
Изпълнителен директор: Диана Димитрова – 0882 541 622;
Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР: Пламен Хинов – 0876 005 226;
Технически сътрудник: Йоана Нецова – 0884 005 226

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение