Списък на лицата подписали Декларация по Приложение №6